Zwycięstwo możnowładztwa w czasie bezkrólewia (1382-1386)

0

Tryumfowało stronnictwo szlacheckie czując, że Maria królowa nie zdoła się w Polsce na tronie utrzymać, wiedząc, że naród nienawidzonego Brandenburczyka ze wstrętem odepchnie. Opierając się zbrój no Zygmuntowi, zawiązała szlachta wielkopolska w r. 1382 w Sieradzu konfederację, w której postawiła zasadę, że córka Ludwika, obejmująca wraz z mężem tron polski, stale w kraju ma rezydować. Tymczasem w braku wszelkiego rządu rozprzęgły się wszelkie stosunki, zawrzała wojna domowa prowadzona przez wrogie sobie rody Nałęczów i Grzymalitów. Stronnictwo szlacheckie idąc coraz dalej, uzyskawszy samego arcybiskupa Bodzantę na swego przywódcę, postawiło w końcu kandydaturę popularnego w narodzie Ziemowita mazowieckiego i zwołało w r. 1383 powszechny zjazd do Sieradza, aby kandydaturę tę przeprowadzić.

Nie próżnowali jednak pośród tego małopolscy panowie. Wiedzieli oni dobrze, że dopuszczenie Ziemowita do tronu byłoby zwycięstwem szlachty, przewagę ich na długie czasy łamiącym. Oparli się też Ziemowitowi, przypominając narodowi uroczysty pakt zawarty w r. 1374 z Ludwikiem w Koszycach. Tylko jedna z królewien węgierskich mogła być prawowitą polską królową. Upierać się przy Marii i znienawidzonym Zygmuncie byłoby nierozsądkiem, o tym doskonale się przekonali. Zniewolili więc matkę królewien Elżbietę do wysłania na zjazd sieradzki poselstwa, a poselstwo to uwalniając Polaków od posłuszeństwa dla Marii, zapowiedziało im bliski przyjazd młodszej jej siostry, Jadwigi. Pomimo krzyków podnoszonych za Ziemowitem, Jaśko z Tęczyna, kasztelan wojnicki, nakłonił zgromadzenie do wytrwania przy danym Ludwikowi słowie i cierpliwego czekania przyjazdu Jadwigi. Przyjazd ten odwlókł się jeszcze dla obaw Elżbiety aż do jesieni 1384 r. Jeszcze przez cały rok wystawiona była Polska na straszne zaburzenia domowe, wśród których Zygmunt brandenburski i Ziemowit mazowiecki zbrojną ręką próbowali szczęścia, odbył się jeszcze jeden burzliwy zjazd w Radomsku, aż nareszcie przyjazd Jadwigi i uro-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>