Zmiany w drugiej edycji książki Bobrzyńskiego cz. II

0

Nie miejsce tu na wyliczenie wszystkich drobniejszych poprawek i zmian, wprowadzonych przez Bobrzyńskiego do II wydania Dztejóto Polski w zarysie – ich zestawienie i omówienie znajdzie czytelnik w edytorskim komentarzu do tekstu wznawianego przez nas dzieła. Jeżeli jednak kusilibyśmy się o najbardziej ogólną ich charakterystykę, musielibyśmy rzec, że szły one w kierunku usunięcia jednostronności dotychczasowych ujęć uczonego i jednocześnie skrajnych, budzących tyle kontrowersji sformułowań autora.

Nie oznacza to jednak wcale, aby Dzieje Polski w zarysie utraciły w II wydaniu swój polemiczny charakter i stały się książką „wygładzoną” zgodnie z jakżeż sprzecznymi nieraz żądaniami krytyków: nie byłby Bobrzyński sobą, gdyby był poszedł na takie koncesje. Drugie wydanie jego dzieła bodaj w jeszcze większym stopniu niż pierwsze miało jaskrawą wymowę polityczną: autor był bardziej przekonanym zwolennikiem programu politycznego stańczyków niż kiedykolwiek si M. Bobrzyński» Dzieje polskt to zarysie, wyd. II, t. I, s. 33. przedtem. Sam zresztą w coraz większym stopniu angażował się w działalność polityczną, która rychło już miała go na długo oderwać od warsztatu naukowego.58

W 1881 r. został wybrany do krakowskiej Rady Miejskiej, w 1885 zaś do krajowego sejmu galicyjskiego i parlamentu wiedeńskiego, w 1891 r. powołano go na stanowisko wiceprezydenta galicyjskiej Rady Szkolnej Krajowej. W 1893 przeniósł się do Lwowa, gdzie objął honorową profesurę tamtejszego Uniwersytetu. W 1901 r. Bobrzyński zrezygnował ze swego stanowiska w Radzie Szkolnej, wrócił do Krakowa oraz na katedrę w Uniwersytecie, inną wprawdzie niż poprzednio. Opuścił ją w 1908 r., kiedy objął najwyższe stanowisko w Galicji – urząd jej namiestnika55 karierę polityczną kończył w 1917 r. jako austriacki minister dla Galicji. W odrodzonej Polsce dwukrotnie włączał się do pracy państwowej, wrócił do historycznego pisarstwa, którym uprzednio parał się już tylko w wolnych chwilach, zdążył jeszcze napisać dwutomowe dzieło o wskrzeszeniu państwa polskiego 51 oraz trzeci, ostatni tom Dziejów Polski w zarysie.5S Zmarł dnia 3 lipca 1935 r. w Poznaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>