Wojna narodowa z zakonem krzyżackim cz. III

0

Łokietek łączył się z książętami zachodniego Pomorza, u mężnego króla węgierskiego Karola Roberta, za którego wydal córkę swoją Elżbietę, zamawiał posiłki, rzucił się w roku 1326 na Brandenburg, spustoszył go straszliwie i odzyskał dawno zagrabione Polsce graniczne zamki, nareszcie zwrócił oczy na wschód i poruszył po raz pierwszy płodną myśl polsko-litewskiego przymierza naprzeciw Krzyżakom. Zadatkiem przymierza stało się w r. 1325 małżeństwo królewicza Kazimierza z córką wielkiego księcia litewskiego Giedymina, Aldoną. Dwadzieścia cztery tysiące brańców polskich z głębi Litwy do kraju wróciło. Natomiast Krzyżacy podburzają zawistnych Łokietkowi książąt śląskich i mazowieckich, łączą się z Czechami, którym książęta śląscy hołdują.

W roku 1328 wybuchła wojna, pomyślna zrazu dla Łokietka. Krzyżacy opamiętawszy się głoszą jednak wojnę krzyżową naprzeciw Litwie, a na czele jej stawiają Jana króla czeskiego, roszczącego sobie po Wacławie prawa do polskiego tronu. Zapuściwszy się zwycięsko w głąb Litwy zwróciła się wyprawa na Polskę. Jan czeski zdobył ziemię dobrzyńską i jako mniemany król polski sprzedał ją wraz z Pomorzem Krzyżakom. Łokietek ledwie Kujawy obronił. Po chwilowym rozejmie odnowiła się wojna w roku 1331 z jeszcze większym zapałem. Krzyżacy zapuścili się aż do Kalisza, ale w odwrocie ponieśli pod Płowcami straszliwą klęskę. Wincenty z Szamotuł, ów zrzucony z urzędu wielkopolski starosta, w szeregach Zakonu walczący, rozstrzygnął bitwę przerzucając się na stronę Polaków. Jana czeskiego, posiłkującego Krzyżaków od południa, odpędzili od murów mieszczanie Poznania, a Łokietek srodze na wiarołomnym Śląsku się pomścił. Nie odzyskano Pomorza, Brześcia Kujawskiego i ziemi dobrzyńskiej, ale bohaterskim wytęże- niem wszystkich swoich sil pod wodzą mężnego króla uratował naród swą niepodległość, Krew na polach bitew wspólnie przelana utrwaliła najsilniej słabe węzły, jakimi się dotychczas pojedyncze dzielnice ze sobą łączyły. Polityka dzielnicowa, zaściankowa, upadła, a rozpoczęła się polityka całego narodu. ’Zawarto z Zakonem rozejm, kiedy Łokietek w roku 1333 sterany trudami wojennymi rozchorzał się i żywot pełen chwały zakończył.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>