Wcielenie Prus i Pomorza – dalszy opis

0

Zakon pragnął się jeszcze ratować sprzyjającym mu pośrednictwem cesarza i papieża, ale kiedy w roku 1466 główną twierdzę Zakonu, Chojnice, Polacy zdobyli, Krzyżacy uznali się za pobitych i prosili o pokój. Zawarto go w dniu 19 października 1466 r. w Toruniu. Po długoletniej, niesłychanie niszczącej wojnie odzyskała Polska ziemie swoje: pomorską, chełmińską i michałowską, nabyła Malbork, Elbląg, Sztum, Warmię, a Zakon pozostawiony w cząstce Prus uznał się hołdownikiem. Wielki mistrz w sześć miesięcy po objęciu urzędu składać miał uroczysty hołd polskiemu królowi, a otrzymywał za to honorowe miejsce po lewej ręce króla w polskim senacie. Zdobyła Polska z Litwą ujścia swych spławnych rzek, Wisły i Niemna i przystęp do morza, ziściła się znowu wielka myśl Bolesława Chrobrego a następnie Krzywoustego, która oddawała jej w ręce wywóz swoich towarów i płodów i stanowiła główną podstawę jej ekonomicznego rozwoju i dobrobytu. Odzyskane kraje podzielono na trzy województwa: pomorskie, chełmińskie i malborskie, a zaprowadzając w nich urządzenia polityczne polskie, pozostawiono im zupełny samorząd. Biskup chełmiński przeszedł pod gnieźnieńskiego prymasa.

Był to najświetniejszy tryumf, jaki odniosła Polska nie już nad pogańską i barbarzyńską Litwą, ale nad cywilizowanym i wyżej w wielu względach od niej stojącym żywiołem niemieckim. Nie zawdzięczała go szczęściu i przewadze wojennej, ale ustrojowi politycznemu, który zapewniając siłę i powagę państwu, zostawiał jednostce i społeczeństwu potrzebną do rozwoju swobodę i ani despotyzmowi panujących, ani swawoli feudalnych panów, ani rozbójniczemu rycerstwu, jak się to działo na Zachodzie, nie pozwalał tłumić jej i wyzyskiwać. W cóż się to obróciły owe przechwałki cesarzów niemieckich, którzy, narzucając się całemu światu na panów, najpierw od Polski hołdu i haraczu się domagali, później razem z Litwą Zakonowi ją darowali! Teraz Zakonu, tego pieszczonego dziecięcia całego niemieckiego narodu i państwa, nie zdołali obronić, teraz tenże sam wielki mistrz Zakonu nie cesarzowi, ale królowi polskiemu uroczysty hołd składał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>