Walka z sąsiadami

0

Krzyk oburzenia rozległ się na wiadomość o tym czynie Ottona po całych Niemczech. Uznanie państwa Bolesławowego było dla nich dotkliwym ciosem, bo przecież państwo polskie na to głównie powstało, aby ich dalszy pochód w kraje słowiańskie powstrzymać. i Takie Istotne znaczenie posiada ten akt, poczytywany mylnie za koronacje

Zaledwie też Otto III zaraz w r. 1002 umarł, wybuchła straszna walka między Bolesławem a cesarzem Henrykiem II, która się aż do roku 1018 z krótkimi przerwami przeciągnęła, dla państwa polskiego stanowiła ogniową próbę jego trwałości i bytu. W ciągu kilkunastu lat zmieniało się oczywiście i przechylało na różne strony szczęście wojenne. Widownią bojów i przedmiotem zdobyczy był kraj Serbów, a mianowicie dwie jego dzielnice Łużyce i Miśnia, nieraz jednakże zastępy Bolesława zapuszczały się pustosząc w głąb Niemiec. Wyprawy Henryka przeciskały się bezskutecznie w głębie puszcz polskich. Bolesław, nie śmiejąc im stawić otwarcie czoła, zawsze podjazdową wojną do odwrotu je zmusił, a przy odwrocie dotkliwe zadawał im klęski. O ile też cesarz zjednywał sobie pomoc Lu tyków i Czechów nienawidzących potęgi Bolesława, o tyle Bolesław odpłacając wet za wet umiał stanąć na czele książąt niemieckich, spierających się nieustannie z cesarzem, a udzielając im czynne poparcie, gotował Henrykowi niemałe kłopoty. Chwilowo walka przeniosła się także do Czech. Panującego tam Bolesława Rudego wypędził Włodowej i w r. 1002, składając hołd cesarzowi Henrykowi, starał się władzę swoją utrwalić. Oburzony tym naród czeski porwał się do broni, przyzywając pomocy naszego Chrobrego, Chrobry wprowadził też na tron czeski Bolesława Rudego, następnie sam Czechy posiadł, a ustępując z nich w roku 1004 wskutek zbrojnego powstania i przewagi niemieckiego wpływu, zatrzymał przecież dla Polski Morawę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>