Sprawa sukcesji po Piastach

0

Ze śmiercią Kazimierza Wielkiego, który żadnego po sobie nie pozostawił męskiego potomka, nie wygaśli jeszcze Piastowie. Rozrodzili się oni na pięć wielkich gałęzi (zob. tablicę genealogiczną). Z tych najstarsza (I), śląska, wywodząca się od Władysława II, syna Bolesława Krzywoustego, miała jeszcze licznych reprezentantów. Druga z rzędu (II), wielkopolska, wywodząca się od Mieczysława Starego, trzeciego syna Krzywoustego, zakończyła się na królu Przemysławie, zabitym jak wiadomo w r. 1296. Trzem młodszym gałęziom dał początek najmłodszy syn Krzywoustego, Kazimierz Sprawiedliwy. Syn Kazimierza Leszek Biały i wnuk Bolesław Wstydliwy tworzyli gałąź małopolską (III), która zamknęła się z tymże Bolesławem. Od drugiego syna Kazimierzowego, Konrada, pochodzili książęta kujawscy (IV) oraz książęta mazowieccy (V). Pierwszych, do których należał Kazimierz Wielki, ze zgonem tego króla reprezentował jego bratanek Władysław Biały, ks. gniewkowski (na Kujawach),1 drugich – Ziemowit III książę mazowiecki.1 Gdy więc o Piastach śląskich, zgermanizowanych, Czechom hołdujących i od tronu polskiego usuniętych, nie mogło być mowy, dwaj ci książęta mogli sobie rościć najbliższe prawo do następstwa po Kazimierzu. Władysław gniewkowski nie umiał prawa swego poprzeć, bo książątko to utraciwszy tradycję piastowską, puściło się na żywot awanturniczy, utraciło swoją dzielnicę, błąkało po Europie, a nareszcie przyjęło w roku 1367 habit w klasztorze di- jońskim we Francji. Za to Ziemowit, pan rozumny, Kazimierza Wielkiego w rządach swych na Mazowszu naśladujący, mógł słusznie mniemać, że korona Polski minąć go nie powinna.

Nie był jednakże tegoż samego zdania Kazimierz Wielki. Rozpo- i Władysław Biały, syn Kazimierza, a wnuk Ziemomysła, księcia inowrocławskiego, umarł r. 1388 w Niemczech.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>