Słowianie

0

W gorszych warunkach, z dala od cywilizacji starożytnej siedzieli Słowianie, zowiąey się sami Serbami. Zajęli oni pierwotnie, nie później jak w V wieku przed nar. Chrystusa, płaszczyznę między Wisłą, Donem i Dnieprem. Na zachodzie stykali się z Germanami, brzegi Bałtyckiego Morza ustąpili najbliższym swoim pobratymcom Litwinom (składającym się z właściwych Litwinów, Łotyszów i Prusaków), od północy mieli plemiona fińskie, należące do obcej, mongolskiej rasy, od południa i wschodu graniczyli ze Scytami i Sarmatami, których nowsza nauka również do Ariów, ale do ich azjatyckiej gałęzi zalicza. Za pośrednictwem tych Scytów, którzy się nad brzegami Czarnego Morza z koloniami greckimi zetknęli, oraz wprost z kolonii rzymskich nad Dunajem otrzymywali też Słowianie drogą zamiennego handlu wiele płodów przemysłu i sztuki, które ich cywilizacyjnie podniosły, ale stanowczego na ich rozwój wywrzeć nie mogły wpływu. Ucierpieli za to w miarę swego rozszerzania się niemało, nie tylko od ujarzmiających ich od czasu do czasu barbarzyńskich, ale silniejszych germańskich szczepów, ale także od najazdów wschodniej mongolskiej dziczy. Przetrwali jednak wszystkie najazdy i klęski aż do szczęśliwszej chwili, która dla nich zabłysła w piątym wieku po Chrystusie, w czasie wędrówek germańskich narodów. Wówczas to występuje na widownię dziejów plemię zwane przez obcych ogólnym mianem Wenedów, dzielone na Słowian i Antów, a zajmując opuszczone przez Germanów przestrzenie, wypierając ich resztki, rozsiada się od źródeł Wołgi i Dniepru aż po Elbę, Adriatyk, Morze Śródziemne i Czarne. Drobne odmiany językowe stanowią w plemieniu tym niemal jedyne różnice. Słowianie zachodni odróżniają się od wschodnich, a ci dzielą się po zajęciu Półwyspu Trackiego na wschodnich i południowych. W grupie zachodniej (polskiej) wyróżniają się narzeczami szczepy połabskie, serbskie, czeskie i polskie, w grupie południowej (słoweńskiej) szczepy serbskie, kroackie, słoweńskie, bułgarskie, grupa wschodnia (ruska) stanowi najwięcej jednolitą całość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>