Rządy Łokietka (1306-1333)

0

Zebrały się przeciw Wacławowi groźne burze, stanęli przeciw niemu papież Bonifacy VIII, cesarz Albrecht i osadzony przez nich na tronie węgierskim wbrew Wacławowi Karol Robert Andegaweński. Z koalicją tą europejską związał się też Władysław Łokietek, który po swoim wygnaniu do Rzymu się udał i na tułaczce umysł swój do zbliżających się ciężkich chwil przygotował. Z pomocą Węgrów wkroczył Łokietek do Polski w roku 1304, zajął Wiślicę, ale zgromadziwszy koło siebie tylko garstkę malkontentów, ledwie się na tym miejscu zdołał z biedą utrzymać. Dopiero śmierć Wacława w r. 1305 i nagła śmierć syna jego bezdzietnego Wacława w r. 1306 przez opróżnienie tronu polskiego otwarły Łokietkowi lepsze widoki. Pierwsza stanęła też po jego stronie szlachta sandomierska, następnie wodzący w Krakowskiem rej biskup Muskata i Albert, wójt miasta Krakowa, zjednani hojnymi przywilejami otworzyli mu bramy miasta i tym samym całą krakowską ziemię, na koniec przyzwało Łokietka Pomorze, tylko jedna Wielkopolska ugięła się chwilowo Henrykowi księciu głogowskiemu, lecz już w r. 1310 po jego śmierci rycerstwo uciekło się do Łokietka. Próbowało się opierać mieszczaństwo poznańskie, ale srogo je poskromił Łokietek i Wielkopolskę ostatecznie do państwa swojego przyłączył. Poza tym państwem stały jeszcze odrębnie trzy dzielnice podzielone na drobne księstwa: Śląsk hołdujący Czechom,1 Mazowsze 2 i część Kujaw z Dobrzyniem.3

Łatwiej jednakże było zagarnąć pod jedno berło luzem chodzące dzielnice, łatwiej nawet było obronić je przed zewnętrznym nieprzyjacielem, niż utrzymać w karbach żywioły wewnętrzne, które od przeszło stu pięćdziesięciu lat przyzwyczaiły się narzucać swoją wolę książętom, stawiać się z nimi na równi, dyktować im warunki, podnosić otwarte bunty i obcych książąt przyzywać. Próbowali tego i teraz kolejno biskupi, możni panowie i miasta, toteż rządy Łokietka nie miały ważniejszego zadania nad ugięcie tych i Piastów śląskich jest już lak wielu, że tylko z tablicy genealogicznej można Ich związki rozświecić.

Na Mazowszu po śmierci Ziemowita, księcia mazowieckiego (fl262), panują synowie jego Bolesław

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>