Ruś i Bułgarzy – ciąg dalszy

0

Do wzmocnienia obu państw w ten sposób powstałych i do ich dalszego rozwoju przyczyniła się niezmiernie ta okoliczność, że dostały się pod wpływ bizantyńskiego Kościoła i cesarstwa. Kościół wschodni zbyt już był podupadł i z rozwijającym się zdrowo zachodnim nie mógł się mierzyć. Cesarstwo zupełnie osłabło, ale właśnie dlatego nie mogło myśleć o podboju krajów słowiańskich i niweczeniu ich samodzielności. Myślało ono tylko o własnej obronie, bo pod murami Carogrodu stawały nieraz zbrojne hufce Bułgarów i Rusi, np. króla Bułgarów Kruma w r. 813, w r. 907 kniazia Rusinów Olega. Ażeby się od tych napadów zabezpieczyć, posiadali cesarze wschodni tylko jeden skuteczny środek, a tym było zaszczepienie cywilizacji bizantyńskiej u barbarzyńskich najeźdźców, poddanie ich pod moralny wpływ i przewagę Konstantynopola. Zadanie to powiodło się wybornie. W roku 864 car bułgarski Borys Michał przyjmuje z narodem swym chrześcijaństwo z rąk greckich biskupów, a chociaż chwilowo usuwa się spod ich wpływu i do papieża Mikołaja I zwraca, to jednak już w r. 870 oddaje Kościół swój pod zwierzchnictwo bizantyńskiego patriarchy. Za pomocą greckich księży zaprowadził również Włodzimierz Wielki w r. 988 chrześcijaństwo i Kościół wschodni w olbrzymim ruskim państwie, a biorąc za żonę Annę księżniczkę bizantyńską, wpływowi bizantyńskiemu na swój dwór i na swoje państwo szerokie wrota otworzył. Wpływ ten sięgał niezmiernie daleko, absolutyzm bowiem cesarzów wschodnich zgadzał się zupełnie z dążeniem jedynowładców bułgarskich i ruskich. Kościół wschodni, służący państwu i stanowiący instytucję polityczną, dawał władzy monarszej najsilniejszą podporę, prawo rzymskie «kodyfikowane na Wschodzie przeprowadzało absolutyzm ten we wszystkich stosunkach. Nic więc dziwnego, że cesarstwo bizantyjskie, jego Kościół i prawo służyło za najważniejszy wzór dla Bułgarów i Rusi i w urządzeniach ich społecznych i politycznych wystąpiło jako czynnik nad wszystkimi innymi słowiańskimi, a nawet skandynawskimi, dominujący.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>