Rodzaje państw

0

Najwyższym związkiem organicznym, do jakiego w rozwoju swoim doprowadzają ludzie, jest państwo. Długiego też potrzeba czasu, zanim ludność mieszkająca na pewnym obszarze skupi się i urządzi w porządne państwo. Dopóki to nie nastąpi, zadanie państwa bierze na siebie i spełnia, lubo niedostatecznie, ród albo gmina. Głowa rodu lub naczelnik gminy chwyta wówczas najwyższą władzę, a pod jego władzą członkowie związku bronią się od nieprzyjaciół i wymierzają pomiędzy sobą sprawiedliwość. Powoli atoli pod władzę takiego wodza przechodzi więcej rodów lub gmin należących do tego samego ludu lub szczepu, czy to dobrowolnie dla tym skuteczniejszej obrony, czy też w drodze podboju. Związek taki obejmujący jeden lub więcej ludów, jeden szczep lub nawet więcej szczepów odłącza się wtedy od jednej gminy lub rodu, staje ponad wszystkimi gminami i rodami i pilnuje już tylko wyższych politycznych interesów, obrony od nieprzyjaciół i wewnętrznego porządku. Związek w ten sposób powstały jest już państwem w całym tego słowa znaczeniu.

Nie od razu jednak państwo takie świadome jest wszystkich istotnych celów państwa, nie od razu jest w stanie wszystkim zadaniom państwa sprostać. Każde państwo zakreśla też sobie pewne tylko cele i pewien kierunek swojego działania i odpowiednio do tego się organizuje. W miarę dalszego rozwoju cel ten i Jak widzimy, Bobrzyński nie był zwolennikiem absolutyzmu, o co go oskarża no, uznawał potrzebę dyskusji politycznej, przeciwstawiając się w ten sposób mJn. ustrojowi panującemu w carskiej Rosji (przyp. red.). i kierunek nieraz się zmienia, rozszerza, a tym samym zmienia się cala Organizacja państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>