Religia. Szczepy

0

Wszystkie te niezliczone słowiańskie ludy na przestrzeni między Elbą i Wisłą żyły w pogaństwie. Miały one pojęcie o jednym wszechmocnym bóstwie, które wszystkiemu dało początek, które tworzy porządek świata, nagradza i karze, i czciły takie bóstwo pod różnymi nazwami: Swaroga, Radegasta, Światowida, Peruna, Łady. Obok tego jednakże wytworzyły sobie niezliczone mnóstwo drobniejszych dobrych i złych duchów, jako przedstawicieli sił przyrody, twórczych i niszczących, jak np. Kupała (słońce), Marzanna (śmierć, zniszczenie), Pogoda, Poświst, Bies, wilkołaki, rusałki, Topielec itp. i zapełniły nimi każdy zakątek przyrody, lasy, gaje, pola i pustki, rzeki, strumienie i jeziora, drzewa i kwiaty. Wierząc w nieśmiertelność duszy, ofiarowywano zmarłym, których ciała palono, napoje i jadła. Religia ta obfitująca w obrzędy, zabobony i gusła, zmieniająca się znacznie w różnych stronach, stanowiła jednak pewien łącznik pomiędzy oddzielającymi się zresztą od siebie ludami. Kilkanaście lub kilkadziesiąt ludów pokrewnych, obok siebie zamieszkałych i jeden szczep stanowiących, miało jednakie pojęcia religijne, uznawało też same bóstwa, tak samo je nazywało, w jednaki sposób oddawało im cześć, posiadało nawet zwykle jedną świątynię, w której stał posąg najwyższego boga i która stanowiła punkt zborny całego ich religijnego życia. Tam w pewnych porach roku gromadziły się lub wysyłały wszystkie ludy należące do jednego szczepu przynajmniej swoich zastępców, którzy w ich imieniu składali bogu ofiary, tzw. obiaty, szukali wieszczb i zanosili modły. Takie świątnice, a przynajmniej gaje i miejsca święte, istniały w Gnieźnie, Krakowie, Kołobrzegu, a najsławniejsze w Retrze, Szczecinie i Arkonie, które do późnych jeszcze przetrwały czasów. W świątyni arkońskiej na wyspie Ru- gii, zbudowanej okazale z modrzewia, odbierał hołdy posąg Światowida o czterech głowach, trzymający w jednej ręce miecz, w drugiej róg obfitości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>