Religia. Szczepy cz. III

0

Pomiędzy tymi szczepami nie było zaś żadnego poczucia wzajemnej łączności nieustanne rozterki i walki rozdzielały je tak dalece od siebie, że nawet w razie napadu innoplemiennych wrogów pospolicie walczył jeden szczep słowiański w szeregach najeźdźcy przeciw drugiemu szczepowi. Każdy z nich rozwijał się więc odrębnie, a bywały przykłady, że jeden i ten sam szczep rozbijał się na dwa odrębnie stojące związki. W szczepie pomorskim np. oddzielnie rozwijały się ludy jego zachodnie, a osobno łączyły ludy wschodnie zowiące się Kaszubami. Rzeczka Persanta stanowiła między nimi granicę. Toż samo widzimy na Śląsku, gdzie Opolanie, czyli Górnoślązacy, odrębnym szli torem.

Przez bardzo zresztą długi czas trudno było dopatrzyć się pomiędzy tymi wszystkimi ludami i szczepami głębszej, zasadniczej różnicy. Zbliżała je ku sobie tożsamość pochodzenia i mowy, zbliżała jeszcze więcej ziemia, na której osiadły. Jednostajnie płaska, urodzajna, lesista, a wodna dawała ona nielicznym zresztą mieszkańcom swoim łatwe utrzymanie, nie zmuszała ich do walczenia z mozołem o codzienny byt, nie stawiała żadnych wielkich przeszkód do pokonania, nie podnosiła siły ich woli, przedsiębiorczości i energii działania, uczyniła charakter ich łagodnym, gościnnym i szlachetnym, ale zarazem dziwnie lekkomyślnym, bezradnym i miękkim i pogrążyła ich w stanie gnuśnej błogomyślności, objawiającej się w śpiewach i pląsach, bez troski o jutro.

Z długiej tej senności i uśpienia wyrwał Słowian polskich dopiero szczęk niemieckiego oręża, który z początkiem IX w, po Chr. zbliżył się ku ich granicom. Trzeba się było ocknąć, zbudzić do działania i życia, jeżeli groźna, zorganizowana potęga niemiecka nie miała ich wszystkich bezpowrotnie pochłonąć. Gwałtowne pchnięcie, które się dostało szczepom sąsiadującym z Niemcami, udzieliło się reszcie w głębi kraju dotychczas ukrytej, toteż w IX w. wstąpiły wszystkie szczepy równocześnie w okres swojego historycznego rozwoju i życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>