Religia. Szczepy cz. II

0

Jedność religijna stała się też z biegiem czasu podstawą jedności politycznej w obrębie każdego szczepu. W chwili bowiem wspólnego niebezpieczeństwa ludy należące do jednego szczepu gromadziły się razem przy świątyni swojego bóstwa, zawierały przymierze, wybierały jednego wodza i poddawały się jego rozkazom dla odparcia najeźdźcy. Im więcej zaś najazdy takie zaczęły się mnożyć, im więcej zaczęły Słowiańszczyźnie polskiej zagrażać, tym oczywiście ściślej kojarzyły się ludy jednego szczepu, tym więcej utrwalał związek militarny szczepowy i jego naczelna władza.

Dziewięć takich szczepów możemy w obrębie Słowiańszczyzny polskiej wyróżnić. Na zachodzie pomiędzy rzeką Łabą (Elbą) a Odrą rozsiadły się trzy silne szczepy: Serbowie, przypierający południową swoją granicą do Czech, pomiędzy rzekami Sołą i Bobrem w Łużycach i Miśni Lutycy, czyli Weletowie, wyżej nad Odrą aż do brzegów Bałtyku i Bodrycy, czyli Obotryci, od Lutyków na zachód w dzisiejszym Holsztynie i Meklemburgu nad ujściem Łaby i Niemieckim Morzem.

Wschodni brzeg Odry aż po Wisłę zajmował szczep Pomorza- nów. Rzeka Noteć i wielkie bagna odgraniczały ich od szczepu Polan stojącego nad Wartą w samym środku całej tej Słowiańszczyzny.

Na północny wschód od Polan rozsiadł się szczep kujawski, a za nim potężny szczep Mazurów nad samą Wisłą na południe zamieszkali Chorwatowie, zwani także Białochrobatami, w kraju gdzie dzisiaj leży Sandomierz i Kraków, aż po Karpaty na południowy zachód nad górnym biegiem Odry, granicząc z Czechami, Slęzanie, czyli Ślązacy.

Niepodobna tu wyliczać mnóstwa nazw ludów, z których się każdy szczep składał, o wielu z tych ludów nie wiemy, do którego właściwie należały szczepu, o kilku – np. Łęczycanach i Sieradzanach – przypuszczać nawet możemy, że odrębne stanowiły szczepy, z drobniejszych ludów złożone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>