Powstanie państwa polskiego

0

W jaki sposób luźny ustrój szczepowy zamienił się w państwo, o tym milczą dzieje. Zjawiska tego nie tłumaczą nam również podania bajeczne, które się przechowały w Słowiańszczyźnie polskiej, które późniejsi kronikarze na swój sposób przerabiali, wiązali, a Długosz na koniec w jedną całość dowolnie połączył. Podania o walkach prowadzonych z zamorskimi ludami mają początek pomorski, podanie o Kraku zabijającym smoka w jaskini Wawelu i zakładającym Kraków wskazywałoby na początek chrobacki, wspólnie jednak z podaniem o Wandzie topiącej się w Wiśle raczej do mitologii niż do historii należy. W przechowanej przez podanie postaci Leszka, zdobywającego koronę ogromnego państwa na wyścigach i dzielącego państwo to między dwudziestu synów, możemy za to widzieć personifikację wspólnego pochodzenia, do jakiego liczne ludy lechickie, Słowiańszczyznę polską stanowiące, się poczuwały. Czysto polskim i historycznym jest jedynie podanie o Piaście w tej postaci, jak je opowiada najdawniejszy nasz kronikarz Gallus.

Odprawiali równocześnie w Gnieźnie postrzyżyny synów swoich Popiel, książę tej ziemi, i ubogi rolnik Piast z żoną swą Rzepką. Zdarzyło się zaś z tajnego wyroku Boga, że dwaj podróżni przybyli podówczas do Gniezna. Popiel, pan dumny i okrutny, ich odepchnął. Piast gościnnie przyjął. Podróżni wywdzięczając się za gościnę uczynili cud, pomnożyli tak skromny posiłek i napitek przygotowany przez Piasta, że Piast księcia Popiela i jego biesiadników na postrzyżyny syna zaprosił i hojnie uraczył. Syna nazwano przy postrzyżynach Ziemowitem, a nazwa ta miała przyszłe jego wielkie czyny oznaczać (ziemia, wit=witeź= bohater, a zatem podbijający ziemie?). I stało się tak rzeczywiście. Popiela wygnano z kraju, uciekł na wyspę i tam ścigające myszy go pożarły, Ziemowit zaś obrany księciem granice kraju znakomicie rozszerzył. Syn jego Leszek i wnuk Ziemomysł wstąpili w jego ślady, a synem Ziemomysła jest już Mieszek, czyli Mieczysław, ściśle historyczna postać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>