Panowanie czeskie (1291-1306)

0

Myśl Przemysława podjął Władysław Łokietek1 książę brzesko-kujawski, który po bracie swoim Leszku Czarnym odziedziczył księstwo sieradzkie. Łokietek stanął na czele ruchu narodowego przeciw zagrażającej krajowi niemczyźnie, a hasło to, które na swoim sztandarze wypisał, doprowadziło go z drobnego książątka do królewskiego tronu, prawda, że po długich, strasznych przewrotach i niepowodzeniach.

Już od r. 1288 walczył Łokietek ze zniemczonym księciem śląskim Probusem, którego po śmierci Leszka wezwało na tron małopolski mieszczaństwo niemieckie. Zagarnął Łokietek ziemię sandomierską, ale z ziemi krakowskiej mimo krwawych bojów nie zdołał wyprzeć skutecznie zastępów Henryka. Żywioł polski zdawał się zupełnie upadać, a cudzoziemczyzna brała tak dalece górę, że po śmierci Henryka w roku 1290 ani wyznaczony przezeń następcą Przemysław Wielkopolski, ani Władysław Łokietek nie zdołali się w Krakowie utrzymać.

Wystąpił wówczas nowy pretendent do tronu polskiego, król czeski, Wacław. Myśl połączenia pod jednym berłem Czech i Polski nigdy się nie była zupełnie zatarła, teraz w chwili zupełnego, jak się zdawało, upadku Polski podjął ją Wacław, król z dynastii Przemyślidów. Wacław sprzyjał w Czechach żywiołowi niemieckiemu i na nim się naprzeciw panom czeskim niejednokrotnie opierał, jego też potęga imponowała osadom niemieckim w Polsce, które przede wszystkim silnej opieki od tronu dla pracy swej przemysłowej i rolniczej szukały, a nie troszczyły się bynajmniej o to, czy na tronie tym zasiądzie jeden z książąt piastowskich, czy obcy monarcha. Osady niemieckie w Małejpolsce przyzwały na tron Wacława. Wacław w roku 1292 wyruszył ze zbrojnymi zastępy, odebrał hołd od książąt śląskich, zajął mimo oporu Łokietka ziemię krakowską i sandomierską, zdobył nawet sam Sieradz l Władysław Łokietek, trzeci syn Kazimierza ks. kujawskiego 1 trzeciej żony Jego Eufrozyny, ur. 1260, +1333, ożenił się z Jadwigę ks. wielkopolską, miał z niej syna, Kazimierza Wielkiego i córkę Elżbietę wydaną za Roberta ks. Węgier.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>