Naród

0

Powiedzieliśmy już wyżej, że państwo obejmować może kilka pokrewnych sobie ludów i szczepów powstają jednak i takie państwa, w których kilka różnorodnych szczepów, a nawet plemion się mieści. Zależy to od przypadku. Państwo dłuższy czas istniejące i zdrowo się rozwijające wywiera jednak ogromny wpływ na całą ludność, która do niego należy. Jeżeli ludność ta nie jest zbyt od siebie oddzielona różnością pochodzenia, charakteru i mowy, to w takim razie zacierają się drobniejsze różnice, tworzy się jednolity, piśmienny język, cała ludność poczuwa się do ścisłej politycznej jedności, do wspólnego rozwoju i życia. Taką politycznie wykształconą ludność nazywamy narodem.

Narody powstają czasem nawet ze zmieszania się całkiem przeciwnych sobie innoplemiennych szczepów. W takim razie każdy z tych szczepów traci swój charakter, swoją mowę i swoje zwyczaje, a ze zmieszania się powstaje nowa mowa, nowy charakter i obyczaj. Tak np. narody francuski, hiszpański, włoski powstały ze zmieszania się Rzymian z Niemcami, a po części Celtami, naród angielski ze zmieszania się Celtów, Niemców i Normanów itp. Cechą zatem narodu jest nie tyle jedność pochodzenia, ile jedność mowy, jedność charakteru i nieprzeparta chęć samoistnego rozwoju.1 i Robert Mobil Encyklopedia umiejętności politycznych, tłumaczone z niemieckiego przez Antoniego Białeckiego, Warszawa 1864, dwa tomy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>