Mieczysław II (1025-1034)

0

Cień Bolesława utrzymał jeszcze przez jakiś czas Polskę i króla jej Mieczysława II, syna Bolesława Chrobrego, w spokoju, ale wkrótce podburzeni przez dążących do władzy braci Mieczy stawowych Bezpryma i Ottona sąsiedzi zewsząd się na Polskę rzucili. Węgrzy zabrali Słowaczyznę zakarpacką, Czesi Morawę, Duńczycy pod wodzą wielkiego swego króla Kanuta Pomorze, Jarosław Grody Czerwieńskie, ludy połabskie zrzuciły polską zależność, a cesarz Konrad II zbrojne swoje zastępy na Polskę wyprawił. Mieczysław II jako żołnierz waleczny rzucił się odważnie na wroga, i z czterech żon pozostawił Bolesław Chrobry siedmioro dzieci, trzech synów i cztery córki. Synowie: 1) Bezprym, urodzony z drugiej żony, Węgierki między r. 986-989, 2) Mieszko II Lambert, urodzony r. 990 z Emnlldy, 3) Otto 2 tejże żony, urodzony prawdopodobnie przed r. 1000. Córki: i) przeorysza w Jakimś klasztorze, niewiadomego imienia, 2) Regelinda, urodzona około 991, wydana za Hermana, margrabiego Miśni, 3) żona Świętopełka ruskiego, niewiadomego imienia, ‚ 4) oprócz tych trzech córek urodzonych z Emnildy, córka Matylda urodzona z Ody, wydana po śmierci ojca za Ottona Schweinfurtskiego, napad odpierał napadem, ale szczęście mu nie sprzyjało, sprzymierzonych wrogów nie umiał skutecznie rozdwoić, nie był Bolesławem i uległ na koniec po krwawych zapasach przemocy. W roku 1031 musiał Mieczysław – zagrożony buntem wewnętrznym, pogańskim – uciekać, a zdradziecki Bezprym z pomocą Niemców i zupełnie ich woli posłuszny zasiadł na polskim tronie. Na to oburzył się naród, zbrojny rokosz zdruzgotał okrutnego uzurpatora i Mieczysława do kraju przywołał, ale Mieczysław, złamany przeciwnościami, tylko przez upokorzenie się przed cesarzem w Mer- seburgu zdołał sobie od Niemiec zapewnić pokój, a w roku 1034 życie w szaleństwie zakończył.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>