Mieczysław (960-992). Przyjęcie chrześcijaństwa

0

W roku 960 wstąpii na tron gnieźnieńsko-poznański syn Zie- momysia Mieszko, czyli Mieczysław. Nie znamy granic państwa, jakie po przodkach swoich odziedziczył, nie znamy jego wewnętrznych urządzeń i zasobów, ale słabe to musiało być państwo, skoro Mieczysław, przy pierwszym starciu z Niemcami w roku 963 przez margrafa Gerona na głowę pobity, musiał się ukorzyć i z krainy po Wartę hołd i daninę przyrzec. Była to dla Polski chwila rozstrzygająca. Gdyby na jej tronie siedział książę wierzący tylko i Mieszko I, syn Ziemomysla panował od r. 950 do 992, miał dwóch braci, z których jeden niewiadomego imienia poległ w wojnie z Geronem w r. 963, drugi zaś nazywał się Cydebur – oraz siostrę Adelajdę, poślubioną Gejzie węgierskiemu. Żon chrześcijańskich miał Mieszko dwie, najpierw w r. 965 pojął Dąbrówkę, córkę Bolesława I, księcia czeskiego, a po jej śmierci (r. 977) porwał i poślubił Odę, mniszkę z klasztoru Kalwe. w szczęście swego oręża i folgujący uczuciu zemsty, byłaby Polska w bezowocnych powstaniach i walkach stargała swoje siły, tak jak Słowianie połabscy, czyhającym na nią Niemcom padła łatwym łupem. Na Mieczysławie zawód, jakiego na wstępie swego panowania doznał, inne wywarł wrażenie. Książę ten, wyższy rozumem swym politycznym nad całe otoczenie, zastanowił się głęboko, zważył dobrze swe siły i poznał, że z potęgą niemiecką wstępnym bojem nie może się mierzyć. Kto inny byłby upadł na duchu. Mieczysław na chwilę nie zwątpił, znalazł środek, za pomocą którego nie tylko od przewagi niemieckiej się zabezpieczył, ale naród swój popchnął na drogę tego rozwoju i tej cywilizacji, którą dotychczas nad nim górowali Niemcy. Ożeniwszy się z chrześcijanką Dąbrówką, córką księcia czeskiego Bolesława, przyjął Mieszko w r. 965 [966] chrzest, a w r. 968 założył i uposażył pierwsze biskupstwo w Poznaniu, nawracając cały naród na chrześcijaństwo. Pierwszym biskupem poznańskim był Jordan, a biskupstwo to podlegało arcybiskupstwu magdeburskiemu założonemu współcześnie, jako najwyższej metropolii dla krajów słowiańskich, przez cesarza Ottona I.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>