Mazowsze i Kujawy. Zakon krzyżacki. Pomorze

0

Zupełnie odrębnie stanęło Mazowsze. Po bezpotomnej śmierci Leszka, syna Bolesława Kędzierzawego, w roku 1185 przeszło ono na Kazimierza Sprawiedliwego, a po jego skonie w roku 1194 dostało się razem z Kujawami młodszemu jego synowi Konradowi, nazwanemu stąd Mazowieckim.2 Kraj, który dawniej z pomocą całej Polski z trudnością tylko odpierał najazdy Jadźwingów i Prusaków, teraz zostawiony sam sobie ujrzał się zagrożony w swym bycie. Na Konrada więc przeszło w spuściźnie po Kazimierzu zadanie zhołdowania i apostolstwo dzikich i pogańskich sąsiadów. Sprzyjały temu warunki. Ludność Mazowsza składała l Z trzech synów Władysława II średni Konrad książę głogowski umarł już w r, 1179, pozostały zatem tylko dwie linie: starsza, panująca na Średnim i Dolnym Śląsku, pochodziła od Bolesławą Wysokiego (fl2l0). Jego synem był Henryk Brodaty (fl238), synem Brodatego Henryk Pobożny, który zginął r. 1241 pod Lig- nlcą, pozostawiając czterech synów. Linia młodsza panowała na Górnym Śląsku pochodziła od trzeciego syna Władysława II, Imieniem Mieczysław – Jego synem był Kazimierz który pozostawił dwóch synów, Mieczysława (tl246) 1 Władysława (fl272). Synów Władysława było już czterech. Linia ta młodsza żadnej nie odegrała roli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>