Mazowsze i Kujawy. Zakon krzyżacki. Pomorze cz. II

0

Dwaj synowie Kazimierza Sprawiedliwego, urodzeni z Heleny ks. ruskiej, podzielili się w r. 1194 jego dziedzictwem 1 dali początek dwom liniom piastowskim. Małopolską objął starszy syn Leszek Biały, Mazowsze i Kujawy objął Konrad i panował w nich do r. 1247. się z samych drobnych a licznych osad wojskowych, wielkich dóbr i wielkich panów prawie nie znano, władza książęca była przeto silniejsza niż w innych wszystkich dzielnicach. Znalazł się też dla Prus gorliwy apostoł Chrystian, który poparty przez papieża i w roku 1215 mianowany biskupem pruskim, wziął się gorąco i skutecznie do dzieła. Mimo to jednak Konrad nie sprostał zadaniu. Dopóki jeszcze żył wojewoda mazowiecki Krystyn, postrach Prusaków, sprawa szła nie najgorzej, ale kiedy Konrad zazdroszcząc mu wpływu podstępnie kazał go zamordować, a sam apostolstwo swoje na Prusiech gwałtami i zdzierstwem znaczyć zaczął, zerwali się Prusacy i w strasznym napadzie spustoszyli Mazowsze. Oburzenie powstało w Polsce i zbrojna wyprawa wszystkich książąt w roku 1222 dopomogła raz jeszcze Konradowi do poskromienia Prus i utrwalenia biskupstwa. Wkrótce jednak ponowiły się napady Prusaków, a wtedy starał się Konrad dopomóc sobie założeniem zakonu braci rycerskiej przeciw Prusom, której zamek dobrzyński nadał. Kiedy nareszcie i ci zadaniu nie podołali, sprowadził w roku 1225 zakon krzyżacki niemiecki, nadał mu ziemię chełmińską i łobawską w lenno, a hojnym tym uposażeniem obronę przeciw Prusom sobie i Mazowszu zapewnił. Nie przeczuwał, jak srogiego ściągnął na siebie i na całą Polskę wroga. W wieku XIII, zajęci ugruntowaniem swojej potęgi, Krzyżacy nie dali jej jeszcze uczuć Polakom, od których najskuteczniejszego doznawali poparcia. Ówczesny mistrz zakonu Herman Salza postarał się przede wszystkim o przywileje cesarza Fryderyka II i papieża Grzegorza IX, potwierdzające nadanie Konrada i udzielające Zakonowi ziemie, jakie by na poganach zdobył. Tak zabezpieczeni skierowali Krzyżacy na razie usiłowania swe wyłącznie ku podbiciu Prusaków. Prowadzono je z systematycznością niemiecką, posuwając się powoli, ale nieustannie naprzód i zakładając coraz to dalej wysunięte grody. W ten sposób powstawały kolejno na ziemi pruskiej Toruń, Chełmno, Marienwerder, Elbląg, Braunsberg, Heilsberg, a wszystkie te warowne miasta, zaludnione niemieckimi kolonistami, zapewniały w podbitym kraju panowanie Krzyżakom. Srogie to były i bezwzględne rządy dla’ Prusaków, niebezpieczne sąsiadom, Pomorzanom i Litwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>