Kolonizacja niemiecka

0

Ratunek mógł tylko przyjść z zewnątrz, a zjawił się w postaci niemieckiej kolonizacji. Sprowadzenie Niemców i zaludnienie nimi opustoszałych miast i wiosek był to środek niebezpieczny, obosieczny, który się mógł zupełną zagładą żywiołu polskiego, jak się to już działo na Śląsku, zakończyć. Ale nie było innej drogi wyjścia, chwycili jej się też oburącz piastowscy książęta, zarówno Bolesław Wstydliwy (1227-1279), syn Leszka Białego w Małopolsce, jako też Przemysław i Bolesław Pobożny, synowie Odonicza w Wielkopolsce i następcy Ziemowita Mazowieckiego na Mazowszu. Panowania tych książąt, wyjątkowo długotrwałe, poświęcone też są przede wszystkim cichej i skromnej wewnętrznej pracy rad zagojeniem ran zadanych krajowi przez napady Mongołów. Odznaczali się w niej mianowicie Bolesławowie Wstydliwy i Pobożny, którzy niemal klasztorne wiedli życie i żadnych nie spłodzili dzieci.

Usiłowania książąt polskich spotykały się szczęśliwie z dążeniem do emigracji, które podówczas z nie znaną przedtem sitą wystąpiło w ludności niemieckiej. Ludność ta wśród zamętu powstałego w czasie bezkrólewia po śmierci cesarza Fryderyka II Hohenstau- fa utraciła wszelką opiekę prawa, a wystawiona na szalony ucisk ze strony rozbójniczego rycerstwa i gniotących ją panów oglądała się za jakimkolwiek zakątkiem ziemi, gdzie by mogła znaleźć opiekę państwa i swobodę w wewnętrznej pracy. Gdy jej to ksią- żęta polscy zapewnili, nic dziwnego, że się całymi tłumami do ich krajów rzuciła.

Znaleźli się pośrednicy pomiędzy książętami a ludnością przybywającą na osiedlenie. W roli tej wystąpiło wielu z tych Niemców, którzy już przedtem pojedynczo lub mniejszymi gromadami do Polski przybyli, ze stosunkami polskimi się obznajomili, a w Niemczech zachowali jeszcze liczne związki i znajomości. Oni to zawierali z książętami umowy na zakładanie osad niemieckich w Polsce, a umowy takie spisane na pergaminie zwały się przywilejami lokacyjnymi. Były tam spisane szczegółowo warunki, na podstawie których miało nastąpić założenie nowej osady, był określony dokładnie stosunek, w jakim osada taka następnie miała zostawać do całego kraju i panującego w nim księcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>