Kim był Michał Bobrzyński? – dalszy ciąg

0

Bobrzyński kształtował się na uniwersytecie i poza jego murami jako przekonany zwolennik ideologii stańczyków i poglądów historycznych głoszonych przez związaną z nią tzw. krakowską szkołą historyczną. Po ukończeniu studiów na krótki czas przyjął posadę w Prokuratorii Skarbu i już w roku następnym uzyskał stopień doktora praw (lipiec 1872). W niezmiernie szybkim – nawet jak na ówczesne warunki – czasie przygotował rozprawTę habilitacyjną O ustamodauj- stwie nieszatoskim Kazimierza Jagiellończyka,11 odbył na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wymagane kolokwium i uzyskał w sierpniu 1873 r. tzw, veniam legendi z zakresu prawa polskiego i jego historii. Już jako docent krakowskiej wszechnicy udał się na rok na studia uzupełniające do uniwersytetów Berlina i Strasburga, gdzie przez jakiś czas pracował pod kierunkiem sławnego znawcy prawa rzymskiego i germańskiego, Rudolfa Sohma, jednego z największych autorytetów naukowych w tym czasie. Po roku wrócił do Krakowa i niebawem przedłożył wydziałowi prawa nową rozprawę, tym razem dotyczącą historycznej problematyki polsko-niemieckiej, mianowicie O założeniu sgdóu wyższych prawa niemieckiego na zamku krakowskim,11 na podstawie której rozszerzył (1875) zakres swojej habilitacji również na historię prawa niemieckiego, co pozwoliło mu na uzyskanie nadzwyczajnej profesury Uniwersytetu w zakresie obydwóch swoich naukowych specjalności, to jest historii prawa polskiego i niemieckiego (1877). W tym charakterze młody uczony rozpoczął wówczas wykłady uniwersyteckie, rozwijając jednocześnie niezmiernie aktywną działalność naukowo-badawczą, a wkrótce i organizatorską. Od 1878 r, Bobrzyński jął pełnić iunkcję dyrektora Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, w tym samym roku został wybrany na członka korespondenta utworzonej w 1872 r. Akademii Umiejętności członkiem czynnym został w 1883 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>