Hierarchia urzędniacza dworska

0

Na dworze panującego skupiało się całe życie narodu. Obok zbrojnego zastępu dworskiego, rodzaju gwardii przybocznej, dwór składał się z urzędników i ogromnej ilości służby. Z urzędników dworskich, oprócz cze-mika (pinrcrmi) i stolnika (dapifer), miecznika {ensifer) i chorążego (vcxillif(.’ń. wybitne stanowisko zajmował wojewoda (palatinus), zastępca osoby królewskiej w pokoju i wojnie, skarbnik (iheaaurarius). mający pod sobą wszystkich urzędników skarbowych, kanclerz (enneciiariiis), wygotowujący wszystkie rzadkie jeszcze pisma królewskie i pomagający królowi w sprawach dyplomatycznych, wreszcie komornicy (camerarii), roznoszący rozkazy i pozwy sądowe. Oprócz tego istniała na dworze Bolesława rada przyboczna, z dwunastu jego osobistych przyjaciół złożona (kmiecie?), z którymi ustawicznie przebywał i w ważnych kwestiach ich zdania zasięgał.

Cała ta jednak hierarchia urzędnicza dworska nie miała żadnej samoistności. Wszystkim, zarówno na dworze, jako też w całym państwie, była osoba panującego. Król doglądał wszystkiego osobiście, wszystkie rozkazy osobiście wydawał, on sam na wojnie dowodził, sam zarządzał i sądził. Dlatego król z całym swoim dworem nigdy długo na jednym miejscu nie bawił, lecz ustawicznie cały kraj objeżdżał, potrzeby jego badał, urzędników nagradzał i karcił i sprawiedliwość wymierzał

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>