Grecy, Rzymianie, Celtowie, Germanie

0

Nie od razu i nierównocześnie wystąpiły plemiona aryjskie w Europie na widownię historycznego życia. Pierwsi zbudzili się Grecy. Po długim rozwoju stanęli oni samoistnie na wyżynach cywilizacji, pod wodzą królów macedońskich w daleki wschód ją przenieśli, a rozszerzenie jej na zachodzie przekazali swoim uczniom i następcom, Rzymianom. Cywilizacji tej starożytnej, przez żelazny, prawniczy umysł rzymski do podboju całego świata skierowanej, ulegli w zupełności Celtowie.

Dopiero plemię germańskie dalszemu posuwaniu się Rzymian nieprzepartą położyło tamę. Przetrwali Germanowie najcięższe dla nich czasy rzymskiego cesarstwa, organizując się wśród morderczych walk pod militarnymi rządami królów-wojewodów, wyrabiając w sobie bezwzględne posłuszeństwo dla władzy, niepospolitą energię i przedsiębiorczość. Kiedy też w piątym wieku po Chrystusie cesarstwo rzymskie wskutek wewnętrznego rozstroju poczęło się chylić do upadku, szczepy germańskie złamały jego granice i na jego gruzach własne założyły państwo. Organizacja kościelna, chrześcijańska, cywilizacja starożytna dostała im się po Rzymianach w spuściźnie, ale szczepy germańskie wzięły z niej tylko okruchy, natchnęły je swoim duchem i zbudowały nową postać społeczeństwa i państwa, w którym wszelka władza działała dla dobra jednostki, a człowiek przestał być narzędziem w ręku państwa, jakim go uczynili Rzymianie i Grecy,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>