Czesi

0

Na toż samo niebezpieczeństwo narażone były wszystkie ludy zachodniosłowiańskie stykające się bezpośrednio z cesarstwem frankońsko-niemieckim i wystawione na wyłączny wpływ Kościoła katolickiego i jego cywilizacji. Kościół bowiem ówczesny rzymski zespolił się ściśle ze zgubnym systemem politycznym, jaki mu narzuciło cesarstwo niemieckie. Wyrodziła się z końcem VIII wieku na Zachodzie teoria, że władza najwyższa nad całym światem powinna w ręku cesarza i papieża spoczywać. Cesarz dzierżyć ma władzę świecką, papież kościelną, oba nawzajem się wspierać. Teoria ta dopomagała wprawdzie przez jakiś czas papieżom do rozszerzania granic swojego wpływu, do odnoszenia nad patriarchą carogrodzkim stanowczej przewagi, z drugiej jednakże strony oddawała ona całe apostolstwo chrześcijańskie u ludów pogańskich w ręce cesarza i narodu niemieckiego, który apostolstwa tego używał za środek do podboju i wytępienia ludów słowiańskich pogrążonych w pogaństwie. Zamiast apostołpw, którzy by ze słowem miłości przybywali do pogan i wiarę Chrystusa głosili, ludy sło- wiańskie widziały co roku u swoich granic zbrojne zastępy niemieckiego rycerstwa, które pod pozorem wojny z niewiernymi ziemie ich niszczyły ogniem i mieczem, ludność tępiły lub zabierały w niewolę.

Cesarz zagarniał kraje w ten sposób podbite, które papieże z góry władzy jego poddali, stawiał warowne zamki i silnymi je załogami obsadzał. Na dymiących zgliszczach siedzib i świątyń słowiańskich wznosiło duchowieństwo niemieckie dopiero znak krzyża i budowało kościoły, w których miały się modlić resztki niewolników słowiańskich i koloniści niemieccy. Nieraz na takie apostolstwo patrzyli ze zgrozą papieże, gotowi poprzeć Słowian w każdym dobrowolnym usiłowaniu przyjęcia chrześcijaństwa, patrzyli nawet chętnie na powstanie nowych państw chrześcijańskich, które by ich uwolniły od przewagi cesarstwa, ale siły ich nie starczały przez długi czas do podjęcia takiego zadania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>