Czesi – dalszy opis

0

Rozpaczliwe było więc położenie ludów słowiańskich zachodnich, ale niebezpieczeństwo wspólne znaglało je do łączenia się ku wspólnej obronie. Wśród morderczych walk uczyły się od nieprzyjaciela, jak się należy organizować, jak potrzeba tą samą bronią walczyć. Nareszcie przezwyciężając swój wstręt ku chrześcijaństwu, przyjmowały je same, aby przez to wytrącić z ręki Niemcom broń najskuteczniejszą, odjąć im pozór, który walkę ich ze Słowianami jako poganami usprawiedliwiał. Działo się to wszystko nadzwyczaj pomału.

Pierwszy raz dla obrony od Niemców oraz od mongolskiego plemienia Awarów, które do dawnej Panonii wtargnęło, łączą się ludy słowiańskie zachodnie w siódmym wieku po Chr. w jeden wielki militarny związek pod wodzą Saraona (623-662). Odparł Samo Awarów, a króla frankońskiego Dagoberta w bitwie pod Wogastiburgiem roku 630 stanowczo pokonał. Pierwsza ta jednak próba nie miała trwałości. Związek rozpada się po śmierci Samo- na, a szczepy słowiańskie, walcząc każdy z osobna, ulegają niemieckiej przewadze. Karol Wielki niby to ujmując się za Słowianami gromi i rozprasza Bawarów, ale równocześnie w r. 789 przekracza ze zbrojnymi zastępami Elbę, niezgodne ze sobą ludy słowiańskie zwycięża i rozpoczyna dzieło narzucenia im chrześcijaństwa i germanizacji.

Dopiero w osobie księcia Morawian Mojmira (r. 822) zjawia się nowy zbawca, który nie tylko wszystkich okolicznych Słowian w wielki związek wojskowy jednoczy i Niemców zwycięsko odpiera, ale nadto nad zaszczepieniem chrześcijaństwa i nadaniem tym samym ludom słowiańskim prawa do samoistnego bytu gorliwie pracuje. Przyjął Moj mir chrzest z rąk biskupa salzburskiego i zakładał kościoły, gdy jednak przekonali się Morawianie, że poddanie się wpływowi niemieckiego Kościoła naraża ich na polityczną od Niemiec zależność, zaraz następca Mojmira, Raścisław, zerwał z hierarchią kościelną niemiecką, zaprosił nowych apostołów Cyryla i Metodego z Konstantynopola i zaprowadził z ich pomocą w roku 863 (862?) obrządek kościelny słowiański. Sprzyjała temu dziełu Stolica Apostolska. Papież Adrian uznał obrządek słowiański i Metodego arcybiskupem Moraw i Panonii mianował, a cywilizacja chrześcijańska na tej zaszczepiona drodze najzbawienniejsze dla Słowian zachodnich zaczęła wydawać owoce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>