Bolesław Chrobry (992-1025). Budowa państwa

0

Zaledwie nie zmarniała cała jego tak błoga w następstwie trzydziestoletnia działalność, bo liczni jego synowie i krewniacy podług ówczesnego obyczaju podzielili się państwem, a rozdrobniwszy jego siły, zburzywszy jedność wskutek wzajemnych waśni postawili je nad przepaścią ostatecznej zguby. Pomiędzy tymi synami znalazł się jednak jeden najstarszy, który – nie przebierając w środkach – braci i krewniaków siłą oręża z ich siedzib wypędził, wytępił i całe dziedzictwo Mieszkowe pod swoje berło zagarnął.

Objąwszy dziedzictwo objął jednak mądrą politykę ojca, a siłą swego geniuszu nieskończenie ją podniósł i niedościgłe jej zakreślił granice i cele. Synem tym był Bolesław, nazwany Chrobrym. Jeżeli Mieczysław przygotował dla państwa i narodu polskiego trwałą podstawę, to Bolesław Chrobry na tej podstawie Polskę dopiero zbudował i wskazał jej drogę, po której w dalszym swoim rozwoju kroczyć była powinna.

I Chrobry mimo swego bohaterstwa postępował spokojnie, z rozwagą. Przez dziesięć pierwszych lat swego panowania nie naruszał w niczym stosunków, jakie już ojciec jego z Niemcami zawiązał, a tymczasem wytężył wszystkie swoje siły celem ostatecznego podboju i połączenia Słowiańszczyzny polskiej w jednolite państwo. Odziedziczywszy po ojcu prawdopodobnie tylko Polan i Mazowsze, przyłącza Śląsk, Chrobację i Słowiańszczyzflę węgierską, rzuca się w r. 994 na Pomorzan, a podbiciem ich otwiera Polsce przystęp do morza. Następne lata poświęca podbojowi Słowian połabskich, a dokonawszy tego wielkiego zadania, stawia dalszemu pochodowi Niemców na Wschód nieprzepartą tamę i gra- i Bolesław Chrobry, urodzony r, 967 z ojca Mieszka i matki Dąbrówki, panował od r, 992 do r. 1025 miał trzech braci przyrodnich urodzonych z drugiej żony Mieszka, Ody: Mieszka, Swlatopełka i Bolesława (Lamberta?) oraz siostrą poślubioną najpierw Erykowi hr. Szwecji i Danii, później Swenowi hr. Danii (matką Kanuta Wielkiego). Zon pojął cztery: 1) Henildą (?)„ córką Rigdaga, margrabiego Miśni, 2) Węgierkę (Judytę, siostrę Stefana Wielkiego?), poślubioną około r. 966, porzuconą po trzech latach, 3) Emnildę, córkę Dobremira, słowiańskiego księcia, najukochańszą, 4) Odą, córką Ekkarda I, margrabiego Miśni, poślubioną w r. 1016. Miał nadto Bolesław krewnych dalszych Odilena i Frzybuwoja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>