Apostolstwo Litwy

0

Na ślub Jadwigi z Jagiełłą nie omieszkano zaprosić wielkiego mistrza Zakonu, dając mu przez to poznać, że wybiła godzina, w której albo się przed połączoną Litwą i Polską ukorzyć, albo walkę o śmierć i życie przyjąć koniecznie musi. Wielki mistrz odrzucił zaproszenie wymawiając się, że mu za daleka do Krakowa droga, a tym samym wyzwanie przyjął.

Nie od razu jednak rozpoczęła się walka. Musiało ją poprzedzić zbliżenie się Polaków do Litwy i zaszczepienie w kraju tym polskiego wpływu i cywilizacji. Była to jedna z najważniejszych chwil w dziejach Polski, ale chcąc ją zrozumieć, musimy się nieco cofnąć i Litwie owej i jej dotychczasowemu rozwojowi przypatrzyć.

Pokrewna starym Prusakom Litwa stanowiła razem z nimi zbliżone do Słowian, ale odrębne plemię. Dłużej od Polaków żyli Litwini w puszczach swoich nad Niemnem, pogrążeni w barbarzyństwie i pomroce dziejów. Dopiero osadzenie się nad brzegami Bałtyku dwóch niemieckich wojennych

Okres II – Pawsitoo polskie średniowieczne patrymonialne zakonów, Kawalerów Mieczowych (około r. 1204) i Krzyżaków (r. 1225) zbudziło Ich do historycznego życia, do połączenia Się w pierwszej połowie XIII wieku pod wodzą Ryngolda w jedną polityczną całość i do rozpoczęcia walk z zakonami i z okalającą ich od wschodu Rusią. W dziele tym przeszkadzała Litwie niezmiernie panująca i tam zasada podziału państwa pomiędzy synów zmarłego księcia. Nie brakło i tam nieustannych walk i zatargów domowych nie brakło książąt, którzy nie chcąc uznawać zwierzchnictwa najstarszego brata, wielkiego księcia, przechodzili w szeregi nieprzyjaciół, Krzyżaków i Rusi nie brakło wielkich książąt, którzy braci swoich i bratanków wydziedziczali i od czasu do czasu całe państwo w ręku swym jednoczyli. Z tym wszystkim historia Litwy nie ma żadnego podobieństwa z historią sąsiedniej z nią Polski, choćby w czasie podziału państwa po śmierci Krzywoustego,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>